Kościół parafialny

 

Czerniczyn parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela

 

Kosciol w Czerniczynie

 Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela 

 Czerniczyn 39

 22-500 Hrubieszów
 Tel. 84 691 32 02
 www.czerniczyn.zamojskolubaczowska.pl

   

 

 

Odpust: 24 Czerwca
Liczba mieszkańców: 2100


Proboszcz: ks. Piotr Kawecki

Emeryt: ks. Garmol Marian

Parafia erygowana: 20.06.1957


Do parafi należą miejscowosci: Czerniczyn, Dąbrowa, Kozodawy, Masłomęcz, Metelin, Metelin Kol., Mieniany, Mieniany PGR.


Kościoły filialne: Mieniany


Historia Parafii:

Do najciekawszych zabytków Czerniczyna należy piękny, murowany kościół parafialny rzymsko - katolicki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z 1870 r.

Kościół istniał prawdopodobnie już w XV w. ufundowany przez króla jako katolicki, który spalił się w 1616 roku.

Po pożarze kościoła w 1629 r. wieś przyłączono do parafii w Hrubieszowie. W roku 1760 była tu drewniana cerkiew parafialna p.w. Objawienia Pańskiego, należąca do dekanatu hrubieszowskiego.

W skład parafii unickiej wchodziły miejscowości: Czerniczyn, Kozodawy, Metelin, Masłomęcz i Czerniczynek.

W XVIII w. była we wsi kaplica publiczna wzmiankowana w źródłach z roku 1726 i 1772.

W 1870 roku unici wybudowali murowaną cerkiew p. w. Wszystkich Świętych na miejsce drewnianej istniejącej już w 1771 r. Zmieniono ją na prawosławną w 1875 roku. Pierwszym popem był Michajłowski. Następnym Mikołaj Sebowicz.

W latach międzywojennych notowano w Czerniczynie parafię prawosławną, która liczyła 3014 wiernych.

W roku 1947 staraniem parafii katolickiej w Hrubieszowie, zwłaszcza księdza wikariusza Witolda Mazurkiewicza wydzierżawiono tutejszą cerkiew zmieniając ją na kościół katolicki, który do roku 1958 był filią parafii w Hrubieszowie. Zniszczoną świątynię wyremontowano, zmieniono wygląd wież w 1956 r. (dawniej były w stylu bizantyjskim). 20 czerwca 1957 r. biskup lubelski Piotr Kałwa erygował w Czerniczynie parafię rzymskokatolicką. Poza kościołem parafia otrzymała 0,57 ha ziemi

W kościele dwie boczne kaplice połączono nawą. Nad nawą wznosi się ośmioboczna kopuła zakończona małą wieżyczką, Wieża dzwonnicza z trzema dzwonami poświęconymi w 1962 roku przez bpa Henryka Strąkowskiego, umieszczona jest na frontonie kościoła. Zakrystią przerobioną z prezbiterium w 1957 r. Ołtarze są drewniane, główny prawdopodobnie pounicki, a w nim obraz św. Jana Chrzciciela. Boczne dwa ołtarze wykonano po erekcji parafii. W prawej nawie znajduje się ołtarz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i chrzcielnica, w lewej obraz Matki Boskie Częstochowskiej. W kościele znajdują się organy rokokowe z II poł. XVII wieku przeniesione z kościoła w Trzeszczanach. W zakrystii znajdują się

dwa zabytkowe kielichy (regencyjny i rokokowy), krucyfiks z XVII w, feretrony z XVIII - XX w, obraz pounicki Matki Bożej z XVIII w.

W 1967 r. odnowiono wnętrza, a w 1969 i 2000 roku wykonano elewacje. Gruntowny remont wnętrza, (zmiana podłogi i odnowienie malowideł dokonano w roku 2007.Kapitalny remont organów przeprowadzono w latach 2007/2008).

Pierwszym proboszczem w Parafii św. Jana Chrzciciela był ks. Władysław Siudym — sprawujący urząd proboszcza przez 19 lat od I 1957 r. do 1976. Przy kościele nie istniała plebania. Wybudowana została w 1959 roku. Proboszcz mieszkał w domu prywatnym u Andrzeja Wiejaka. Kościelnym był Kazimierz Ćwiek. Organistą Kazimierz Wysocki. W roku 1970 nastąpiła zmiana organisty. Zostaje nim Tadeusz Kaniowski, który pełnił tę funkcję do roku 2007. Po śmierci Kazimierza Ćwieka kościelnym został Edward Wasilik. Drugim proboszczem mianowanym przez ks. bpa Bolesława Pylaka został ks. Marian Garmol - sprawujący obowiązki duszpasterskie od 1976 do 2006. W roku 2006 do parafii został skierowany przez ks. bp. Jana Śrutwę nowy duszpasterz ks. Administrator proboszcz Piotr Kawecki. Od 2007 r. organistą został Tomasz Sobczuk. Obecnie jest nim Łukasz Machulski Parafia od roku 1957 posiada kościół filialny w Mienianach p.w. Niepokalanego Serca NMP wybudowany w I połowie XIX w. jako grobowiec rodziny De Magura Madan, murowany, klasycystyczny.

W obrębie parafii są cztery cmentarze: prawosławny w odległości dwóch kilometrów od kościoła w Masłomęczu, prawosławny w Mienianach oraz cmentarz prawosławny pod lasem w Czerniczynie w odległości jednego kilometra od kościoła — wszystkie nieczynne. Cmentarz w Czerniczynie prawdopodobnie był wykorzystywany przez unitów, a po 1875 roku przez prawosławnych do końca II wojny światowej. Posiadał kształt czworoboku o powierzchni 0,75 ha.

Po erekcji parafii 1957 r. powstał nowy cmentarz, w kształcie wydłużonego pięcioboku o powierzchni 0.5 ha, a od 1993 roku został powiększony 1,2 ha. ogrodzony metalowymi przęsłami.

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialny, pw. Niepokalanego Serca NMP, w Mienianach, wybudowany w I połowie XIX w. jako grobowiec rodziny De Magóra Madan, murowany, klasycystyczny. Na rzucie kwadratu, przenikającego się z ośmiobokiem. Wewnątrz ośmioboczna, nakryta sklepieniem ośmiopolowym. Zewnątrz na narożnikach kwadratu wolnostojące filary z parami półkolumn po bokach, na wspólnych cokołach, podtrzymujące belkowanie z gzymsem kostkowym. Dach kopulasty, wielopołaciowy, kryty blachą, zwieńczony krzyżem. Drzwi klepkowe z okresu budowy kaplicy, nad nimi herby Ślepowron i Pogoń. Otwory okienne prostokątne zamknięte łukiem pełnym lub koliste.

Odpust: Niepokalanego Serca NMP (w ostatnią niedzielę sierpnia).

2. Kapliczka Matki Bożej w Kozodawach z r. 1973 oraz w Dąbrowie z r. 1997.

Cmentarze:

1. Cmentarz grzebalny, parafialny, założony w r. 1957, obok kościoła, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,2 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych, z cegły klinkierowej, słupach

2. Cmentarz prawosławny w Czerniczynie, nieczynny, własność parafii, w kształcie czworoboku o pow. 0,76 ha, podzielony na kwatery

3. Cmentarz prawosławny w Masłomęczu, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,56 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

4. Cmentarz prawosławny w Mienianach, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie prostokąta o pow. 0,24 ha, częściowo ogrodzony metalową siatką.

Msze Święte:
- w niedziele i święta, godz.: 9.00, 10.30 (kaplica w Mienianach), 12.00

Księgi metrykalne:
chrztów od r. 1956
małżeństw od r. 1956
zmarłych od r. 1956

Kronika parafialna od r. 1956

Powołania z terenu parafii: s. Irena Kocieł (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej)

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, III Zakon św. Franciszka, ministranci, parafialny zespół charytatywny

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Czerniczynie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Mienianach, Gimnazjum w Kozodawach

 

Źródło: „Czerniczyn-Zarys dziejów Czerniczyna” opracowanie Jerzy Pyc – na podstawie dostępnych źródeł i przekazów ustnych 

Źródło: www.diecezja.zam-lub.pl